Žumpy

 

Žumpa je vodotesná nádrž určená na zachytávanie odpadových vôd. Používa sa v miestach, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu alebo domovú čistiareň odpadových vôd.

Obsah žumpy sa musí pravidelne vyvážať. Na vývoz žumpy slúži fekálny automobil.

Veľkostné varianty nájdete tu ►