UNIVERZÁLNE VODOMERNÉ ŠACHTY

vodomerne_sachty

Typy vodomerných šácht:

Ekoprog Aqua Q 3,5 / 1000
Ekoprog Aqua Q 3,5 / 1200
Ekoprog Aqua Q 3,5 / 1400
Ekoprog Aqua Q 3,5 1000 / 1600
Ekoprog Aqua Q 3,5 1200 / 1600
Ekoprog Aqua Q 3,5 1200 / 1800
 

 

Vodomerné šachty sú určené pre kontrolné - meracie miesta podzemných vodovodných rozvodov s určením pre vonkajšie vodovodné pripojenia.

 

      Spoločnosť Ekoprogres v.d., je výrobcom plastových vodomerných šácht. Častokrát sú vodomerné šachty označované aj ako šachty na vodu, šachty na vodomer. Vodomerná šachta sa používa ako šachta, kde sa umiestní vodomer a zriaduje sa tu prípojka na vody. Vodovodná prípojka obsahuje prípojku (pomocou navrtavacieho pásu, sa zhotový odbočka do šachty), šachtu (s meračom - vodomerom a požadovanou zostavou) a vedenie od šachty k rodinnému domu.

V súčastnosti sa používajú vodomerné šachty betónové, ale moderné plastové vodomerné šachty im dokážu spoľahky konkurovať vo všetkých smeroch.

EKOPROG AQUA Q 3,5 / 1000, 1200 a 1400

Chráni proti mrazu, aj keď nie je odber vody. Šachta nemá dno, tým využíva teplo spodných vrstiev zeme, ktoré sa kumuluje pod termoizolačným poklopom. Konštrukcia a použitie vhodných izolačných materiálov zabezpečujú teplotnú stálosť rozvodných médií (vody) bez podstatného ovplyvňovania kolísavými teplotami atmosférického vzduchu (-25 až +30°C).

 

 

Technické parametrevodomerna_sachta_1000

 

 

Prietok a vodomer má hodnoty max. 3.5m3/hod.vodomerna_sachta_1000_rez

Vstup 1”, výstup 1”
Vyška 1000 mm, 1270mm a 1400 mm
Dlžka 670 mm
Šírka 450 mm

 

Montáž

1. Umiestniť na vodorovnú plochu v hĺbke 950 mm (výška 1000), 1220 mm (výška 1270), alebo 1350 mm (výška 1400) pripojiť k vodovodnému potrubiu, zasypať zeminou, nie štrkom, kvôli tepelno - izolačným vlastnostiam.
2. Vložiť termoizolačný kryt na vodomer.

 

 

 

 

EKOPROG AQUA Q 3,5 1000/1600, 1200/1600 a 1200/1800

Vodovodné potrubie s vodomerom je v hĺbke 1450 mm, čo je hĺbka, ktorá zaručuje, že voda v potrubí nezamrzne ani v najtuhších zimách. Pre bezpečnejší prístup k odčítaniu hodnôt vodomera je v šachte rebrík. Obsahom dodávky: monolitická bezzvarová nádrž, ÚV stabilizovaná, rebrík, poklop, držiak vodomeru, so schválenou vodomernou zostavou z vodárenskej spoločnosti, bez vodomeru, 2 ks tesnenia DN 40 na vodotesné pripojenie pripojovacieho potrubia. Šachtu je možné vyhotoviť aj do prevedenia pre viac vodomerov.

Technické parametrevodomerna_sachta_1600

Prietok a vodomer má hodnoty max.3.5m3/hod.vodomerna_sachta_1600_rez


Vstup 1”, výstup 1”
Výška šachty = 1600 mm a 1800 mm
Priemer šachty = 1000 mm a 1200 mm
Priemer veka = 620 mm

 

Montáž

1. Vodomerná šachta sa osadí do jednotného výkopu priemeru 1200 mm, v osi potrubia. Hĺbka výkopu je 1550 mm od konečného terénu. Dno výkopu zarovnať do vodorovnej plochy.  
2. Po osadení šachty sa pripojí potrubie, cez tesnenia umiestnené v stene šachty. Prípojovacie potrubie a tesnenia je potrebné namazať. Hadica sa prevlečie cez tesnenie až k držiaku vodomeru.
3. Po pripojení potrubia sa obsype po obvode šachta pieskom v hrúbke obsypu 100 mm. Vodomerná šachta sa obsypáva do výšky 10 cm pod horný okraj šachty. Po zhutnení výkopu sa môže obetónovať okraj šachty betónom v šírke 20 cm.
4. Ak dochádza ku deformovaní vstupného otvoru, šachta nieje rovnomerne obsypaná. Postup je potrebné opakovať.

 

 

EKOPROG 1000/1600, 1200/1600 a 1200/1800 (vyhotovenie bez vodomernej zostavy)

Túto šachtu je tiež možné použiť ako nádrž na vodu, šachtu na závlahu alebo čerpadlo, šachtu na vodu, šachtu na vŕtané studne atď. Obsahom dodávky je: monolitická nádrž vyrobená bezzvarovou technológiou, ÚV stabilizovaná, rebrík, poklop.

Technické parametre

Výška šachty = 1600 mm a 1800 mm
Priemer šachty = 1000 mm a 1200 mm
Priemer veka = 620 mm

                /vs_1600_bez_vodomeru

Montáž

1. Vodomerná šachta sa osadí do jednotného výkopu priemeru 1200 mm, v osi potrubia. Hĺbka výkopu je 1550 mm od konečného terénu. Dno výkopu zarovnať do vodorovnej plochy.  
2. Po osadení sa obsype po obvode šachta pieskom v hrúbke obsypu 100 mm. Vodomerná šachta sa obsypáva do výšky 10 cm pod horný okraj šachty. Po zhutnení výkopu sa môže obetónovať okraj šachty betónom v šírke 20 cm.
3. Ak dochádza ku deformovaní vstupného otvoru, šachta nieje rovnomerne obsypaná. Postup je potrebné opakovať.

 

 

Cenník na vodomerné šachty je možné ľahko si vyžiadať po vyplnení poľa vpravo hore : kontaktný formulár.