Osadenie prečerpávacích šácht

 

Umiestnenie plastovej šachty do rastlého terénu v intraviláne

precerpavacie_sachty_osadenie_intravilan

 

Umiestnenie plastovej šachty do komunikácie

precerpavacie_sachty_osadenie_komunikacia