OSADENIE ČOV

 OSADENIE ČOV typ EČ 6 SBR-2

 

 

 

Popis
Výška ČOV 2 220 mm
Šírka ČOV 1 450 mm
Dĺžka ČOV 1 200 mm
Šírka výkopu 1 600 mm
Dĺžka výkopu 1 600 mm
Prítok / Odtok DN 110
Výkon 0,9 m3/d
Spotreba energie 0,06 kWh/h
cistiaren odpadovych vod - osadenie

 

Legenda
 1. Rozvodná skriňa - riadiaca jednotka (umiestnenie v interiéri)  9. Primárna zóna
 2. Nádstavec NP 600/700 10. Aktivačná zóna
 3. Tesnenie DN 110, pre prestup rozvodov a pripojenie chráničky 11. Mamutka na čerpanie vyčistenej vody
 4. Odberové miesto pre vzorky 12. Prevzdušňovací element
 6. Prítokové potrubie, PVC DN 110 13. Obsyp pôdou 110
 7. Odtokové potrubie, PVC DN 110 14. Obsyp pieskom
 8. Obsyp suchým betónom 15. Betónová základová doska

 

 

► Ilustračné video z osadenia čistiarne odpadových vôd

 UPOZORNENIE: Čistiareň odpadových vôd osádzajte výlučne podľa priloženého návodu.