Nákres osadenia DS

NÁKRES OSADENIA A PRIPOJENIA DOMOVEJ ŠACHTY

DS 0.6/1400

domova_sachta_osadenie