Nádrž na dažďovú vodu

nadrze_na_vodu

 

Jednoliata polyetylénová nádrž slúži ako nádrž na vodu, nádrž na pitnú vodu, nádrž na dažďovú vodu pre rodinné domy atď. Dažďová voda sa dá využiť na polievanie záhrady, na umývanie auta, na pranie, na splachovanie toalety. Pri využití dažďovej vody namiesto pitnej sa spotreba vody z vodovodu zníži viac ako o dve tretiny.

 

 

 

 

Spotreba vody:

Splachovanie toalety = 15 l x počet osôb x počet dní
Polievanie záhrady = 0,8 x m2 polievanej plochy x počet suchých dní
Pranie = 30 l x počet osôb x počet dní

Dažďová voda:

Priemerné mesačné zrážky na Slovensku: 50 mm (600 mm/rok = 600 l/m2/rok)
Prijatá voda za rok = 12 x 50 x plocha strechy [m2]

Odporúčaná veľkosť nádrže pre využitie na polievanie záhrady = Plocha polievanej záhrady x 0.8 [l/m2] x 15
Nádrž by mala držať vodu na 15 zalievaní.

Odporúčaná veľkosť nádrže pre využitie na splachovanie toalety a polievanie záhrady =
= Plocha strechy x priemerné mesačné zrážky x 3 mesiace.

Nádrž na dažďovú vodu - využitie na ručné zavlažovanie

 

  nádrže na vodu - ručné zavlažovanie1. NÁDRŽ
  2. RASTLÝ TERÉN
  3. SUCHÝ BETÓN /MIERNE ZAVLHNUTÁ ZMES/
  4. OBSYP PIESKOM
  5. ZHUTNENÝ PODSYP
  6. PONORNÉ ČERPADLO
  7. HADICA ČERPADLA S RÝCHLOSPOJKOU
      NA PRIPOJENIE HADICE NA POLIEVANIE
  8. ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
  9. ODKVAPOVÁ RÚRA
10. DAŽĎOVÝ FILTER
11. POTRUBIE
12. HAVARIJNÝ PREPAD Z NÁDRŽE
13. DRENÁŽNY SYSTÉM - VSAKOVACIE BLOKY

Nádrž na dažďovú vodu - využitie na automatické zavlažovanie

nadrze_na_vodu_automaticke_zavlazovanie

  1. NÁDRŽ
  2. RASTLÝ TERÉN
  3. SUCHÝ BETÓN /MIERNE ZAVLHNUTÁ ZMES/
  4. OBSYP PIESKOM
  5. ZHUTNENÝ PODSYP
  6. AUTOMATICKÁ DOMÁCA VODÁREŇ - DARLING
  7. SACIA HADICA
  8. ELEKTRICKA PRÍPOJKA
  9. ODKVAPOVÁ RÚRA
10. DAŽĎOVY FILTER
11. POTRUBIE
12. HAVARIJNÝ PREPAD Z NÁDRŽE
13. DRENÁŽNY SYSTÉM - VSAKOVACIE BLOKY
14. AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA

Nádrž na dažďovú vodu - využitie na ručné a automatické zavlažovanie a splachovanie toalety

nadrze_na_vodu_rucne_a_automaticke_zavlazovanie

  1. NÁDRŽ
  2. RASTLÝ TERÉN
  3. SUCHÝ BETÓN /MIERNE ZAVLHNUTÁ ZMES/
  4. OBSYP PIESKOM
  5. ZHUTNENÝ PODSYP
  6. AUTOMATICKÁ DOMÁCA VODÁREŇ - DARLING
  7. SACIA HADICA
  8. ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
  9. ODKVAPOVÁ RÚRA
10. DAŽĎOVÝ FILTER
11. POTRUBIE
12. HAVARIJNÝ PREPAD Z NÁDRŽE
13. DRENÁŽNY SYSTÉM - VSAKOVACIE BLOKY
14. AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA
15. HADICA NA RUČNÉ POLIEVANIE
16. TOALETA