KONTAJNERY NA TRIEDENÝ ODPAD

 Od 1.1. 2010 musia všetky mestá a obce povinne separovať štyri zložky komunálneho odpadu. Papier, plast, kov a sklo. Termín separovania biologickej zložky komunálneho odpadu, ktorá tvorí zhruba 50% percent celého objemu komunálneho odpadu bol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v samosprávach odsunutý na rok 2013. Spoločnosť Ekoprogres v.d. pripravila vlastný program separácie pre mestá a obce v podobe zvonových plastových kontajnerov s možnosťou výstavby združených zberných miest.

 

 

Triedenie odpadu:

Kontajnery na zber triedeného odpadu

 

 

/kontajnery_prehlad_1

Kompostovanie:

Bio Kompostér 1300

kontajnery_prehlad_2

Veľký objem kontajnerov, nízka hmotnosť, dlhá životnosť, bezúdržbové konštrukčné riešenie, bez potreby nákupu špeciálnej techniky na odvoz odpadu umožňuje mestám a obciam jednoduchým spôsobom a s relatívne nízkymi nákladmi zabezpečiť separovanie všetkých zložiek odpadu.

 

kontajnery_prehlad_3                    kontajnery_prehlad_4