KANALIZAČNÁ VSTUPNÁ ŠACHTA EKOPROG 1000

Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. (STN-EN 752-1)

kanalizacne_sachtyKanalizačná šachta je neodmysliteľnou súčasťou kanalizačných beztlakových potrubných systémov z plastov, ktoré slúžia ako gravitačná kanalizácia odpadových vôd z bytových, občianských, priemyselných a poľnohospodárskych objektov. Kanalizačná šachta je súčasťou kanalizačnej prípojky. Tieto šachty častokrát slúžia ako čistiaca, revízna, alebo kontrolná šachta.

VSTUPNÉ KANALIZAČNÉ ŠACHTY EKOPROG 1000

Priemer šachty EKOPROG 1000 mm umožňuje vstup, kontrolu, manipulačnú a čistiacu činnosť všade tam, kde to z hľadiska revízie a potreby týchto prác je nutné. Je projektovaná tak, aby slúžila ako zberný uzol, umožňujúci napojenie až 5 vtokových potrubí z rôznych smerov. Konštrukcia vstupných a výstupných hrdiel umožňuje napojenie hladkých plastových rúr od ľubovolných výrobcov.

 

kanalizacne_sachty2

Šachtu dodávame ako jeden celok. Pripravíme ju podľa požiadaviek zákazníka a to na požiadavanú výšku a aj typ dna, podľa počtu a smeru prírub na prípoj potrubí (str.4). Na doladenie výšky na stavbe je možné odrezať z vrchného valca redukcie. Výška šachty je neomedzená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklady uloženia šácht EKOPROG 1000

Uloženie vstupnej šachty pre cesty triedy B,C pre stredné a ľahke zaťaženie SLW30 a LKW12

kanalizacne_sachty_lahke_stredne_zatazenie

Uloženie vstupnej šachty pre cesty triedy A pre tažké zaťaženie SLW60

 

kanalizacne_sachty_tazke_zatazenie

 

ŠACHTY S PRÍRUBAMI NA PRÍPOJ POTRUBÍ
DN300 - 11typov

 

kanalizacne_sachty_dna