História vývoja ČOV

HISTÓRIA VÝVOJA ČOV - MALEJ DOMOVEJ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
TYPU EČ 6 - 360 E.O.

 

     V tejto sekcí nájdete najväčšie míľniky vo vývoji spoločnosti EKOPROGRES v.d., ktoré vykonala za viac ako štvrťstoročie svojej existencie. Historický vývoj je dôkazom toho, že pre firmu je prvoradá technologická vyspelosť, kvalita a jednoduchosť obsluhy.

 

ekoprogres-logoSme spoločnosť, ktorá určuje technologickú a kvalitatívnu úroveň v domovom čistení odpadových vôd.


1990

Vznik spoločnosti EKOPROGRES v.d.


1992

Ako prví sme na slovenský trh uviedli typ malej domovej čistiarne odpadových vôd, ktorá bola dostupná pre každého stavebníka.

 


1995

Prvá komunálna čistiareň riadená počítačom.


2000

Ďalej sme vylepšovali naše malé domové čistiarne a ako prví sme uviedli domovú čistiareň odpadových vôd, vyrábanú technológiou  rotačného tvarovania plastov, typové označenie EČ 6-108.
cov-historia-vyvoja-rok-2000 cov-historia-vyvoja-rok-2000


2001

Prví sme zaviedli regulovanie čistiaceho procesu malej domovej čistiarne odpadových vôd pomocou nastaviteľných ventilov.

   cov-historia-vyvoja-rok-2000 cov-historia-vyvoja-rok-2001


2002

Získali sme certifikát kvality výroby ISO, ktorý pravidelne obnovujeme. Výrobky sú vyrábané s navyšším dôrazom na kvalitu.

 

        sgs-logo


2003

Stali sme sa najväčším výrobcom čistiarní odpadových vôd vo východnej Európe, ktorý predáva najväčší počet ČOV.


2004

Prví sme uviedli na trh integrovaný odvodňovací systém prebytočného kalu.
 cov-historia-vyvoja-rok-2004 cov-historia-vyvoja-rok-2004


2006

Typom EČ 6 – 108 SBR, sme ako jedna z prvých slovenských firiem získali certifikát EN 12 566-3 a možnosť označovať výrobky CE označením. Testovanie sa uskutočnilo na skúšobnom polygóne v Prahe a tento test ČOV trval 7 mesiacov.
cov-historia-vyvoja-rok-2006 cov-historia-vyvoja-rok-2006


2006

Uviedli sme nový revolučný model malej domovej čistiarne odpadových vôd, typovej rady ČOV EČ 6 - 108 SBR, ktorá sa dokázala vysporiadať s nárazovými prítokmi z rodinného domu, bez vplyvu na jej funkciu.
cov-historia-vyvoja-rok-2006 cov-historia-vyvoja-rok-2006


2006

Ako prví zo slovenských výrobcov sme zaviedli do malých domových čistiarní riadenie mikropočítačom, ktorý neriadi len časové zopínanie a vypínanie prevzdušňovania, ale celý chod čistiarne odpadových vôd a proces čistenia. Mikropočítač je umiestnený v riadiacej skrinke, kde je umiestnené aj dúchadlo.
cov-historia-vyvoja-rok-2006 cov-historia-vyvoja-rok-2006


2007

Uviedli sme na trh nový model malej domovej čistiarne odpadových vôd typ EČ 6 - 108 SBR Mikro, ktorá sa svojimi parametrami zaradila medzi svetovú špičku. Čistiareň dosahuje priemerné parametre na výstupe pod 2,0 mg.O2/l BSK5. Čistiareň využíva technológiu mikrofiltrácie.
cov-historia-vyvoja-rok-2007      


2009

Malá domová čistiareň odpadových vôd typu EČ 6 - 108 SBR  bola inovovaná. Vznikol nový revolučný stupeň, model EČ 6 -108 SBR-2. Ručné mechanické ovládanie a nastavovanie pomocou ventilov  bolo úplne odstránené a nahradené plne automatickým ovládaním. Užívateľovi sme priniesli najvyšší komfort s najjednoduchšiou obsluhou a servisom.
cov-historia-vyvoja-rok-2009 cov-historia-vyvoja-rok-2009


2010

Zvýšenie kvality malých domových čistiarní odpadových vôd typu EČ 6 - 360 SBR-2  zabezpečené bezzvarovou technológiou výroby. Malá domová ČOV už neobsahuje žiadne zvárané spoje. Celý výrobok je jeden monolit, čo zabezpečuje bezkonkurenčné kvalitatívne vlastnosti.
                  cov-historia-vyvoja-rok-2010 cov-historia-vyvoja-rok-2010                     


2011

Zvýšenie kvality výrobku, riadenie v malých domových čistiarňach odpadových vôd prebieha výlučne počítačom najvyššej kvality, nemeckej značky SIEMENS.

 

 

 Siemens-ekoprogres-logo
 


2016

Inovácia ČOV EČ6SBR-2sms

Monitorovanie prevádzkových stavov, automatické zasielanie bezplatných sms. 

pripojenie_COV_EC6SBR-2sms