ČOV - DOMOVÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

čistiarne odpadových vôd - ČOVMalé domové ČOV EKOPROGRES EČ SBR-2 sú biologické čistiarne odpadových vôd určené na decentralizované odkanalizovanie pre rodinné domy, chaty, chalupy, firmy, penzióny, hotely, osady, obce alebo mestské časti nenapojené na verejnú kanalizáciu.

Technologické riešenie ČOV zaručuje dlhú životnosť, 100% vodotesnosť, jednoduchú údržbu a vysoký komfort prevádzkovania. Domová čistička odpadových vôd je plne automatizovaná, riadenie procesu zabezpečuje priemyselný počítač Siemens. Nádrž ČOV je vyrobená z LLDPE ako jeden celok vrátane nádstavca bezzvarovou technológiou.

Originálna samonosná konštrukcia zvyšuje odolnosť nádrže ČOV proti tlaku okolitej zeminy.

Biologické čistenie odpadových vôd prebieha v troch stupňoch:

  • prítok odpadových vôd
  • čistenie vody - miešanie a prevzdušňovanie zmesi, odstraňovanie organického znečistenia, nitrifikácia, denitrifikácia a odstraňovanie fosforu
  • sedimentácia a odčerpávanie vyčistenej vody.

Veľký akumulačný objem čistiarne odpadových vôd (na 24 hodín, čistiarne zvládajú preťaženie o 30%) zabezpečuje vyrovnanie nárazových prítokov na ČOV a zabraňuje odplaveniu aktivovaného kalu do odtoku. Veľký akumulačný objem zároveň umožňuje vytvoriť dostatočnú dobu zdržania odpadových vôd v nádrži ČOV na odstránenie väčšiny organického znečistenia z odpadovej vody.

 

Preto naše čističky odpadových vôd dosahuju kvalitu vyčistenej vody na úrovni 99 %.

cisticky odpadovych vod

 

 

ČOV TYP EKOPROGRES EČ 6 SBR-2
A
ČOV TYP EKOPROGRES EČ 12 AŽ 360 SBR-2

 

Filozofia našich výrobkov:

Naše čistiarne sa vyznačujú bezkonkurenčnou kvalitou, inováciou a bezproblémovým chodom.
Sme spoločnosť, ktorej úloha je: vývoj, výroba, predaj a servis.

čističky odpadových vôd

čistiareň odpadových vôd

Hlavné výhody:

1. Najvyššia kvalita výrobku - záruka na nádrž našej čistiarne odpadových vôd 15 rokov.

Bezzvarová technológia výroby nádrže prináša množstvo výhod oproti zváranej nádrži COV.

2. Najjednoduchšia obsluha a servis.

Možnosť vyčerpania obsahu ČOV akýmkoľvek čerpadlom alebo fekálnym vozom bez obáv z poškodenia vnútorných technologických častí.

3. Jednoduchá "hobby" montáž.

4. Pri prevádzke ČOV nevzniká žiadny zápach.

Stačí zasunúť el. vidlicu z riadenia do elektrickej zásuvky a ČOV je pripravená a nastavená na prevádzku bez potreby nastavovania akýchkoľvek ventilov. Použitá technológia zabraňuje vyplaveniu kalu do odtoku.

5. Priemer poklopu je len 60 cm, je pochôdzny a umiestnený na úrovni povrchu zeme.

(Žiadne 1m a viac široké, drevené, zvárané z polypropylénu, alebo vypuklé poklopy, ktoré špatia okolie Vášho domu, prípadne môžu pre Vaše deti alebo osoby pohybujúce sa v okolí čističky predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pri prelomení a pádu do ČOV.)

6. Svetelná signalizácia poruchy čističky odpadových vôd.

7. ČOV neobmedzuje používateľov vo vypúšťaní odpadových vôd.

8. Kvalita vyčistenej vody je na úrovni 99 %.

Najlepšie hodnoty vyčistenej vody spomedzi všetkých biologických čistiarní odpadových vôd predávaných v strednej a východnej Európe.

9. vyrobená z polyetylénu technológiou, ktorej výsledkom je jednoliata nádrž bez potreby zvárania.

10. Nízka hmotnosť, kompaktný tvar, malé nároky na stavebný priestor.

Jednoduchá montáž bez použitia ťažkej techniky.

11. Certifikát EN 12566-3

 

 

 

Základné technologické parametre pre ČOV EČ SBR-2

  EČ   6 EČ  12 EČ  18 EČ  24 EČ  30 EČ  36 EČ  48 EČ  60 EČ  72 EČ  90
Počet E.O. 6 12 18 24 30 36 48 60 72 90
Výkon (m3/deň) 0,90 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 7,20 9,00 10,80 13,50
Lát. zaťaženie (kg BSK5) 0,36 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 2,88 3,60 4,32 5,40

 

  EČ 108 EČ 120 EČ 144 EČ 150 EČ 180 EČ 216 EČ 252 EČ 280 EČ 324 EČ 360
Počet E.O. 108 120 144 150 180 216 252 280 324 360
Výkon (m3/deň) 16,20 18,00 21,60 22,50 27,00 32,40 37,80 42,00 48,60 54,00
Lát. zaťaženie (kg BSK5) 6,48 7,20 8,64 9,00 10,80 12,96 15,12 16,80 19,44 21,60

čistička odpadových vôd Ekoprogres

Výstupné parametre vyčistenej odpadovej vody na výstupe z čističky:

 

Parameter EČ 6 SBR-2  EČ 6 SBR-2 Mikro
 Priemerné hodnoty Maximálne hodnoty  Priemerné hodnoty  Maximálne hodnoty 
 BSK5 (mg.O2/l)  5 5
 NL (mg/l)  8 10 5

            

Naša filozofia:

Pre našu firmu je rozhodujúca kvalita čistiarne a jednoduchosť obsluhy.

COV